Roční procentní sazba nákladů

RPSN představuje celkové náklady spojené s uzavřením úvěru a započítávají se tam tyto částky:
  • Poplatky související s úvěrem: zpracování úvěru, vedení úvěrového účtu a vedení běžného účtu jsou zdarma
  • První čerpání je zdarma
  • Poplatek za posouzení vhodnosti zástavy 3 000 Kč
  • Poplatek za podání návrhu na vklad zástavního práva 2 000 Kč za každý návrh
  • Poplatek za podání návrhu na výmaz zástavního práva 2 000 Kč za každý návrh
  • Ověření podpisu na zástavní smlouvě k nemovitým věcem 50 Kč
  • V případě sjednání pojištění schopnosti splácet se započítává i měsíční splátka za pojištění